آخر خوش شانسی / یک قدم تا مرگ

خوش شانس ترین فرد امروز کسی است که تنها چند سانتیمتر با مرگ فاصله داشت! بی دلیل نیست که می گویند تخریب ساختمان ها فوق العاده خطرناک است و می تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد. این بار نیز در عملیات تخریب ساختمان یک نفر تنها چند قدم با مرگ قطعی فاصله داشت.
آخر خوش شانسی / یک قدم تا مرگ - تصویر 1
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه