مدل دکوراسیون اتاق ناهارخوری ستاره ها ، عکس

در زیر اتاق ناهارخوری های ستاره هایی همچون بروک شیلدز، وودی آلن، الن دجنرز و پورشیا دو روسی، الیزابت تیلور و چهره های معروف دیگر را مشاهده می کنید.

اتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


اتاق ناهارخوری منزل بروک شیلدز در منهتن، دکوراسیون از فلینت وود


اتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل رئیس کمپانی مارک جیکوبز، رابرت دافی، دکوراسیون از و معماری از استفان جاکلیشاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


اتاق ناهارخوری منزل ایلی ونتورث در نیویورک سیتی، دکوراسیون از مایکل اس. اسمیتاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


ملک شاتو دو ویدویل متعلق به والنتینو گاراوانی در فرانسهاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


بالکن منزل پورشیا دو روسی و الن دجنرز در بورلی هیلز، دکوراسیون از شرکت معماری باف و هنسماناتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


ناهارخوری آپارتمان کارلوس آپاریچو در آپر ایست ساید منهتن، دکوره شده توسط نینا گارسیااتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل شارون و اوزی ازبورن در هیدن هیلز کالیفرنیااتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


اتاق ناهاخوری کارول کینگ، خواننده و ترانه سرای مشهور در آیداهواتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل وودی آلن در منهتن با طراحی استیون شدلیاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل قدیمی جرارد باتلر در محله چلسی در منهتن با طراحی و دکوراسیون الکساندر گورلیناتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل قرن هفدهمی جورجیو آرمانی در نزدیکی سنت موریتز سوئیس با طراحی تیم دکوراسیون آرمانیاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


ناهارخوری منزل الیزابت تیلور در بل ایر کالیفرنیا، طراحی داخلی از والدو فرناندزاتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


پنت هاوس دایان وون فورستنبرگ، طراحی و معماری از شرکت وورکاساتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل ریکی کارمایکل و همسرش در تالاهاسی فلوریدا، طراحی شده توسط بردلی تاچستوناتاق ناهارخوری،دکوراسیون اتاق ناهارخوری،مدل دکوراسیون،ناهارخوری،مدل ناهارخوری،دکور ناهارخوری


منزل شریل کرو در هالیوود هیلز با سبک اسپانیایی و ناهارخوری آنتیک / برترینها
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه